ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭಾವಿ ಪಂಥಗಳು: ಜನತಾ ಧರ್ಮಗಳು (Mystic cults as peoples' religion) (Public Lecture as a part of Changing India Series delivered on 11 October 2018)

Tarikere, Rahamath (2018) ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭಾವಿ ಪಂಥಗಳು: ಜನತಾ ಧರ್ಮಗಳು (Mystic cults as peoples' religion) (Public Lecture as a part of Changing India Series delivered on 11 October 2018). [Audio] (Unpublished)

[img] Audio
Rehamath-Tarikere-CISeries-11Oct2018.mp3

Download (58MB)
ContributionNameEmail
Abstract: In this lecture Professor Tarikere talked about everyday religion: day to day religious practices of certain disadvantaged groups, building on Sufi aroodha avadhoota achala mystic traditions, as worlds apart from homogenizing ideologies of far right Hinduism and Islam. His talk isbased on his ongoing research into the literary traditions of Sufi saints in the Hyderabad Karnatak region and the Urs that continue to be celebrated in their names.
Item Type: Audio
Additional Information: Professor Rahamath Tarikere is a Literary and Cultural critic, Kannada University Hampi
Subjects: NIAS Resources > Lectures-Audio
Date Deposited: 29 Jan 2019 06:32
Last Modified: 29 Jan 2019 06:32
Official URL:
Related URLs:
  Funders: UNSPECIFIED
  Projects: UNSPECIFIED
  DOI:
  URI: http://eprints.nias.res.in/id/eprint/1668

  Actions (login required)

  View Item View Item